Familjerätt

I samband med upplösningen av ett förhållande kan det uppstå frågor kring vad som ska gälla angående vårdnaden om barn, barns boende och umgänge med den andre föräldern.

Tvister inom familjerätten kan för den enskilde många gånger vara mycket känslomässigt ansträngande och uppslitande. Det krävs nästan alltid juridisk kompetens för att kunna ge korrekta råd och vägledning inför eller under en process i domstol. Vi har en gedigen erfarenhet och följer dig genom hela processen samt hjälper dig att hitta lösningar på de familjerättsliga frågorna.

I tvister gällande vårdnad, boende och umgänge kan vi bistå dig med att ansöka om rättshjälp eller att få utnyttja din rättsskyddsförsäkring. Det innebär att du kan få hjälp med att betala kostnaderna för ditt ombud. Vid ett personligt möte kan vi gå in mer i detalj på hur processen ser ut.

Behöver du biträde eller har frågor som rör familjerätt är du välkommen att kontakta oss.